Spoločnosť

Adinotec

Spoločnosť Adinotec GmbH so sídlom vo Viedni v Rakúsku je dcérskou spoločnosťou spoločnosti PrivateCapitalPartner AG a zameriava sa na činnosti vrátane vývoja a obchodovania so stavebnými výrobkami a technológiami.

Spoločnosť vyvíja technológiu budovania ciest s cieľom zlepšiť účinnosť hydraulických spojív pre stabilizáciu podkladových vrstiev. Tieto polymérom modifikované cementové stabilizácie používajú produkt Perenium, polymérovú emulziu založenú na syntetickom latexe šetrnom k životnému prostrediu.

Výkonný riaditeľ

Michael Salzmann

Dipl. Ing. Michael Salzmann

Dipl. Ing. Michael Salzmann má desiatky rokov skúseností vo veľkých infraštruktúrnych projektoch a pracuje už viac ako 35 rokov v stavebníctve vrátane viac ako 20 rokov vo funkcii výkonného riaditeľa medzinárodných stavebných firiem.

Dipl. Ing. Salzmann dokázal dosiahnuť veľké úspechy v projektoch, a to najmä v cestnej výstavbe a je známy za hranicami Rakúska ako osvedčený odborník v projektoch infraštruktúry.

Adinotec Poland

Poľsko je jedným z najdôležitejších trhov v Európe pre spoločnosť Adinotec GmbH. Mrazuvzdorný štrk je ťažko dostupný vo veľkých častiach krajiny a musí sa prepravovať cez stovky kilometrov na staveniská. Technológia spoločnosti Adinotec je perfektnou odpoveďou a generuje veľké úspory nákladov. Správne tvrdíme, že Pereniom polymérovo modifikovaná cementová stabilizácia predstavuje budúcnosť výstavby poľských ciest. Nová výstavba a naliehavosť renovácie ciest v Poľsku viedli k založeniu spoločnosti Adinotec Polska Sp.z.o.o. v roku 2018.

Spoločnosť je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Adinotec GmbH.