Referenčný projekt

Menej poškodení mrazom na cestách Welsu / Rakúsko
[Tlačová správa mesta Wels 18.04.2018]

Pilotný projekt mesta Wels (Rakúsko) so stavebnou technológiou spoločnosti Adinotec AG bol úspešne dokončený: využitie stavebnej prísady Perenium DX sa osvedčilo na 100-metrovej „skúšobnej trase“ na Niederthanstrasse na severe mesta.

Výhody sa ukázali už počas aplikácie v septembri minulého roka: Vďaka použitiu Perenium DX bol celý úsek cesty dokončený za niekoľko hodín. Použitie strojov a prevádzky staveniska – a tým aj zaťaženie životného prostredia a najmä obyvateľov – bolo výrazne redukované.

Ďalšou výhodou Perenium DX je „absolútna odolnosť voči mrazu“ (testovaná v laboratórnych podmienkach): v skúšobnom projekte boli prekročené všetky očakávané laboratórne hodnoty. Poškodenie spôsobené mrazom sa vyskytuje v dôsledku obsahu vody, ktorá pri teplotách okolo bodu mrazu, roztrhne asfaltový povrch. To vedie k vzniku výmoľov a silným deformáciám.

Vo Welse sa toto riziko objavuje viac v severnej, skôr vidieckej časti s výskytom ílovitých zemín v podloží neodolných voči mrazu a s len veľmi málo cestnými zariadeniami (poklopy kanalizácie, vodovodné a plynové ventily…). Najmä tam je do budúcnosti vhodné použitie tejto konštrukčnej metódy. V prípade výskytu mrazu odolnej zeminy (oblasti so štrkovým podložím) by sa nemali objavovať poškodenia mrazom pri montáži podľa najnovšieho stavu technológií a to aj bez použitia prísad.

Dopravný radca Klaus Hoflehner: „Pilotný projekt ukázal, že táto inovatívna technológia sa osvedčila. Z tohto dôvodu ju budeme aj naďalej používať vo vhodných oblastiach. Ďakujem spoločnosti Adinotec AG za spoluprácu. “
Dipl.-Ing. Michael Salzmann (výkonný riaditeľ spoločnosti Adinotec AG): „Veľmi nás teší dôvera v spoluprácu od mesta Wels. Teraz chceme efektívne využívať spoločné poznatky získané z testovacieho projektu v nadväzujúcich projektoch a ďalej sa priblížiť nášmu ideálu „zelenej konštrukcie“. „