Budúcnosť výstavby ciest

Perenium®

VÝVOJ BUDÚCNOSTI

Adinotec’s Perenium®

Spoločnosť Adinotec vyvíja technológiu cestnej výstavby s cieľom zvýšiť účinnosť stabilizácie hydraulickými spojivami používanými na zlepšenie podkladovej vrstvy (polymérom modifikovaná cementová stabilizácia).

Konkurenčné výhody sú generované látkou Adinotec Perenium®, je to produkt „Made in Germany“. Polymérová emulzia založená na báze syntetického latexu šetrného k životnému prostrediu.

Kontaktuj Nás
Prečo Perenium
  • Významné úspory nákladov pri výstavbe a rekonštrukcii ciest
  • Stará podkladová vrstva môže byť opätovne použitá
  • Významné zlepšenie odolnosti voči mrazu
  • Vysoká kvalita, zvýšená nosnosť a trvanlivosť
  • Použitie menšieho množstva hydraulického spojiva
Výhody
  • Rýchly pracovný proces, až do 2x rýchlejší
  • Zlepšuje vlastnosti materiálu hydraulických spojív
  • Menšie narušenie cestnej premávky počas výstavby
  • Stavebné práce aj pri nízkych vonkajších teplotách
  • Menej emisií CO² z dôvodu menšej potreby dopravy na stavbe

Objavte Perenium®

technológiu budúcej generácie výstavby ciest
Pevnosť

Pevnosť

Nespútaná pevnosť v tlaku

Elegancia

Elegancia

Minimálne narušenie cestnej premávky

Nemrznúca Zmes

Nemrznúca Zmes

Výrazné zlepšenie odolnosti voči mrazu

Rýchlosť

Rýchlosť

Až 2-krát rýchlejší pracovný postup

Trvanlivosť

Trvanlivosť

Zvýšená nosnosť a trvanlivosť

Zvýšená únosnosť

Nižšia pretvárnosť umožňuje zmenšenie hrúbky vrstvy asfaltu.

Odolnosť voči mrazu

Stavebné práce môžu pokračovať aj pri nízkych vonkajších teplotách.

Rýchly pracovný postup

Až 2x rýchlejší postup ako bežná cestná výstavba.

Šetrenie nákladov

Generuje úspory nákladov pri výstavbe a rekonštrukcii ciest.

Referenčný projekt ukázal, že víťazia inovatívne technológie. Preto budeme naďalej používať Perenium vo vhodných oblastiach. Moja vďaka patrí spoločnosti Adinotec za výnimočnú službu.

Klaus HoflehnerČLEN ZASTUPITEĽSTVA PRE DOPRAVU - WELS

Kontaktuj nás

Získajte individuálnu konzultáciu