Technologia

Obecne wyzwania

Opracowuje się wymagania dotyczące odnawiania i utrzymywania w zakresie budowy dróg i tras komunikacyjnych, gdyż warunki ruchu drogowego i warunki pogodowe nadwyrężają zdolności do przenoszenia obciążeń, a każda warstwa sieci dróg ulega z czasem naturalnemu niszczeniu w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych.

Skutkuje to pojawieniem się kosztów związanych z cyklem życia, które występują regularnie w trakcie zaledwie kilku lat. Długość takich cykli zależy od sposobu w jaki były pierwotnie prowadzone roboty budowlane oraz stopnia w jakim poziom odkształceń uległ w międzyczasie zmianie. Adinotec opracowuje technologię budowy dróg, która może przesunąć dalej w przyszłość termin wdrażania środków na rzecz konserwacji bez uszczerbku dla jakości i bez uciekania się do niedbałej kosmetyki nawierzchni.

Nasza technologia ma na celu ulepszenie i wzmocnienie tego co leży w samym sercu każdej drogi tj. podbudów. Nawierzchnia asfaltowa stanowi o zewnętrznym wyglądzie drogi, lecz to co naprawdę ma znaczenie znajduje się głębiej. Rzeczywisty stan drogi jest zależny od stanu warstwy podbudowy, której dalsza użyteczność jest definiowana poprzez:

 • nieograniczoną wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe,
 • sztywność, jak zdefiniowano to w module sprężystości,
 • wytrzymałość na zginanie,
 • mrozoodporność.

Te cztery parametry określają długość cyklu życia jezdni.

Jak działa Perenium®

 1. lepsza penetracja struktur kapilarnych ze względu na zwiększoną lepkość spoiwa
 2. znaczna redukcja ryzyka infiltracji wody w warstwach podbudowy, a tym samym podwyższenie odporności na działanie mrozu
 3. optymalna wytrzymałość na ściskanie za sprawą przyjaznych środowisku komponentów z syntetycznego lateksu
 4. zwiększona wytrzymałość na zginanie, trwałość i odporność na zmęczenie
 5. ulepszenie właściwości materiałowych różnorodnych kategorii gruntu o różnej ziarnistości

Jak to jest zrobione

Zalety

 • Ulepszone właściwości materiałowe w zakresie stabilizacji spoiwami hydraulicznymi
 • Generuje znaczne oszczędności w zakresie kosztów budowy nowej drogi oraz w szczególności jej remontu
 • Umożliwia osiągnięcie najwyższego poziomu jakości, zwiększonej zdolności do przenoszenia obciążeń i trwałości przy obniżonej grubości podbudowy
 • Znaczne podwyższenie odporności na działanie mrozu
 • Szybki przepływ pracy, do 2x szybszy

niż w przypadku budowy drogi tradycyjnymi metodami – nie jest już wymagane usuwanie i wywożenie

 • Mniej prac transportowych radykalnie obniża negatywny wpływ na środowisko
 • Mniejsze zakłócenia ruchu drogowego wynikające z mniejszego nasilenia ruchu samochodów ciężarowych na palcu budowy
 • W znacznym stopniu zbędnym jest poszukiwanie nowego materiału na podbudowę
 • Odpowiedni do ulepszania niemalże wszystkich rodzajów gruntu
 • Przetwarzanie na miejscu generuje oszczędności kosztowe
 • Wymagana jest mniejsza ilość materiału spoiwa hydraulicznego
 • Można kontynuować roboty budowlane nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz

Niższa odkształcalność podbudowy umożliwia redukcję grubości warstwy asfaltu

Produkty

Rodzina produktów Perenium® firmy Adinotec jest oparta na aktywnych substancjach, które mają decydujący wpływ na cykl życia, a tym samym potrzebę odnawiania dróg wszystkich rodzajów:

Perenium FL

$ 99

Per MonthPerenium FL to polimer na bazie lateksu w formie ciekłej. W połączeniu ze spoiwami hydraulicznymi jest on stosowany do stabilizacji podbudowy, a także dla celów ulepszania gleby.

Perenium DX

$ 99

Per MonthPerenium DX to posiadający zdolność do ponownego emulgowania polimer na bazie lateksu w formie proszku. Precyzyjnie dozowany z cieczą uzupełnia działanie spoiw hydraulicznych w zakresie stabilizacji trudnych gruntów wykorzystywanych w podbudowach.

Stosowanie

Dla każdego z produktów opracowano odpowiednią metodologię stosowania in situ.

Adinotec oferuje kompletny pakiet, uzgodniony pod względem naukowym i technicznym, składający się z produktów i usług dostosowanych do potrzeb klienta. Zapewniamy firmom budowlanym znaczącą przewagę pod względem wydajności ze względu na:

 • szybki postęp robót,
 • ograniczony zakres zakłóceń ruchu drogowego,
 • radyklanie obniżony ślad środowiskowy.

W konsekwencji, można osiągnąć znaczne oszczędności, a tym samym obniżeniu ulegają koszty ogólne.