Spółka

Adinotec

Posiadająca siedzibę główną we Wiedniu, Austria, Adinotec GmbH (Adinotec Sp. z o.o.) jest spółką zależną PrivateCapitalPartner AG PrivateCapitalPartner S.A.). Jej działalność koncentruje się na operacjach obejmujących swym zakresem rozwój oraz obrót wyrobami i technologiami budowlanymi. Spółka prowadzi prace rozwojowe w zakresie technologii budowy dróg ukierunkowane na zwiększenie skuteczności wiązań hydraulicznych dla celów stabilizacji podbudów. W tych modyfikowanych polimerami stabilizatorach cementu wykorzystuje się produkt Perenium® stanowiący emulsję polimerową opartą na przyjaznym środowisku, syntetycznym lateksie.

Dyrektor naczelny

Michael Salzmann

Mgr. inż. Michael Salzmann

Mgr. inż. Michael Salzmann ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie nabyte w zakrojonych na szeroką skalę projektach infrastrukturalnych. Posiada również ponad 35 letnie doświadczenie w pracy w branży budowlanej, w tym 20-letnie na stanowisku Dyrektora naczelnego w międzynarodowych spółkach budowlanych.

Mgr. inż. Salzmann potrafił osiągnąć znaczące sukcesy podczas realizacji projektu, w szczególności w zakresie budowy dróg. Jest znany poza granicami kraju jako sprawdzony ekspert w zakresie projektów infrastrukturalnych.

Adinotec Polska

Polska jest jednym z najważniejszych dla Adinotec GmbH (Adinotec Sp. z o.o.) rynków europejskich. Mrozoodporny żwir jest trudno dostępny w znacznej części kraju. Trzeba go transportować setki kilometrów na miejsce prowadzenia robót budowlanych. Technologia Adinotec stanowi doskonałą odpowiedź na takie potrzeby i generuje olbrzymie oszczędności kosztowe.

Słusznie twierdzimy, iż stabilizacja cementem modyfikowanym polimerem z wykorzystaniem Perenium® stanowi przyszłość budowy dróg w Polsce. Zarówno nowe budowy, jak i pilna potrzeba przeprowadzania remontów dróg w Polsce skłoniła nas do założenia w Polsce w roku 2018 spółki Adinotec Polska Sp.z.o.o. Spółka ta jest w 100% spółką zależną Adinotec GmbH (Adinotec Sp. z o.o.).