Projekt wzorcowy

Mniejsze szkody spowodowane przez mróz na drogach w Wels, Austria
[Komunikat prasowy miasta Wels z dnia 18.04.2018r.]

Projekt pilotażowy miasta Wels (Austria) prowadzony wraz z grupą technologii budowlanych Adinotec AG (Adinotec S.A.) został pomyślnie ukończony. Zastosowanie dodatku budowlanego Perenium DX na 100 metrowym „torze badawczym” na ulicy Niederthanstrasse w północnej części miasta przyniosło udowodnione efekty.

Korzyści wykazano już w trakcie stosowania tego produktu we wrześniu zeszłego roku. Dzięki wprowadzeniu Perenium DX fragment drogi został ukończony w kilka godzin. Znacznie obniżono poziom wykorzystywania maszyn oraz ruchu na miejscu prowadzenia robót, a tym samym zredukowano poziom uciążliwości dla środowiska i mieszkańców.

Kolejną zaletą Perenium DX jest (ocenianą w warunkach laboratoryjnych) „całkowita odporność na działanie mrozu”. W ramach projektu badawczego przekroczono wszystkie spodziewane wartości. Szkody spowodowane przez mróz powstają w wyniku inkluzji wody, gdy temperatury spadają poniżej punktu zamarzania, a wówczas dochodzi do rozrywania nawierzchni z asfaltu. Prowadzi to do powstawania wybojów i poważnych odkształceń.

W Wels, takie ryzyko jest większe w północnej, raczej wiejskiej części miasta, gdzie występuje nie odporne na działanie mrozu gliniaste podłoże i jest bardzo niewiele instalacji ulicznych (pokrywy włazów, zawory wodne i gazowe, itd.). Szczególnie w takim miejscu, powyższa metoda budowy jest odpowiednia i ma przyszłościowy charakter. Jednakowoż, w przypadku gruntu odpornego na działanie mrozu (obszary pokryte żwirem) podczas prowadzenia robót budowlanych zgodnie z najnowszym stanem techniki, nawet bez stosowania dodatków, nie powinno dochodzić do jakichkolwiek szkód spowodowanych przez mróz.

Członek Rady Miejskiej ds. Transportu Klaus Hoflehner: „Projekt pilotażowy pokazał, iż ta innowacyjna technologia sprawdziła się. Dlatego też będziemy nadal stosowali ją w przyszłości na odpowiednich obszarach. Dziękuję spółce Adinotec AG za współpracę”.

Mgr. inż. Michael Salzmann (Dyrektor naczelny Adinotec AG): „Jesteśmy bardzo zadowoleni z opartej na zaufaniu współpracy z miastem Wels. Teraz chcemy efektywnie wykorzystywać wiedzę nabytą wspólnie podczas realizacji projektu badawczego podczas projektów obejmujących działania następcze oraz przybliżyć naszą ideę „zielonego budownictwa”.